ระบบประเมินการสอนอาจารย์ Online ใหม่ สำหรับนักศึกษาเข้าประเมินฯ
คลิกตามลิ้ง
http://eval.qa.mfu.ac.th/evalstudent
...........................

ระบบประเมินการสอนอาจารย์ Online (เก่า) สำหรับอาจารย์เข้าดูผลประเมิน
คลิกตามลิ้ง
............................