ระบบประเมินการสอนอาจารย์ Online ใหม่ สำหรับนักศึกษาเข้าประเมินฯ
คลิกตามลิ้ง
https://qaeval.mfu.ac.th/evalstudent
...........................

ระบบประเมินการสอนอาจารย์ Online (ระบบเดิม) สำหรับอาจารย์เข้าดูผลประเมิน
ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอผลประเมินย้อนหลังได้ที่ เบอร์โทรภายใน. 6155

............................